Salon Urody Iwona Tunyan

570 960 281 ul. Jesienna 6 lok. 1

Regulamin

Poniżej przedstawione są ogólne warunki i zasady korzystania z usług wykupionych w ramach pakietów zabiegowych. Salon Urody Iwona Tunyan zastrzega sobie prawo do interpretacji, modyfikacji lub unieważnienia niniejszych zasad i warunków bez uprzedzenia.

 1. W recepcji placówki można wykupić pakiety na niektóre zabiegi oferowane w Salonie Urody Iwona Tunyan. Wykaz zabiegów pakietowych oraz cennik pakietów dostępny jest w recepcji Salonu oraz na http://www.iwonatunyan.pl/
 2. Pakiet uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie. Ceny za cały pakiet zabiegowy są rabatowane. Przy płatnościach za cały pakiet przysługuje zniżka zgodnie z aktualnym cennikiem, a płatność ta powinna być uregulowana jednorazowo
 3. Pakiety można wykorzystać jedynie w obrębie wykupionej usługi. Rabaty w ramach pakietu nie łączą się z innymi promocjami.
 4. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła.
 5. Każdy pakiet ma określony termin ważności, który wynosi 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia. Salon Urody IWona Tunyan zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności pakietu bez możliwości zwrotu niewykorzystanych zabiegów w formie gotówki czy innego zabiegu.
 6. Niniejszy Regulamin nie przewiduje zwrotów za niewykorzystane pakiety, za niewykonane zabiegi w ramach pakietu, oraz nie wymienia pakietów na gotówkę bądź na żadne inne zabiegi.
 7. W pakietach zabiegowych w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez kosmetologa odstępach czasu. Salon Urody Iwona Tunyan zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą kosmetologa, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie serii zabiegów Wydłużenie terminu pomiędzy zabiegami spowoduje utratę gwarancji zabiegowej.
 8. Płatność za Pakiet jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Celem potwierdzenia wizyty, korzystający otrzymuje SMS/e-mail potwierdzający rezerwację oraz przypominający o zarezerwowanym terminie. Aby odwołać wizytę, należy skontaktować się telefonicznie z recepcją, co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku korzystający nie ponosi kosztów odwołania wizyty. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godzin przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu.
 10. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany.
 11. Przed przystąpieniem do serii zabiegów pakietowych wskazana jest wizyta konsultacyjna w trakcie której kosmetolog może pobrać wymiary części ciała poddawanych zabiegowi oraz za zgodą Pacjenta wykonać zdjęcia w celu dokumentacji zabiegowej oraz porównania efektów po zakończonej serii.
 12. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
 13. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (m.in. pojawiających się przeciwwskazaniach). Salon Urody Iwona Tunyan zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji mając świadomość występującego przeciwwskazania.
 14. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań.